החל מ
7900.00
חודשי
Zimbra Mail Profi (400Gb)
1900.00
חודשי
Zimbra Mail Start (50Gb)
3900.00
חודשי
Zimbra Mail Standard (100Gb)
13900.00
חודשי
Zimbra Mail Business (800Gb)
3900.00
חודשי
Zimbra Mail Standard (100Gb) v2